English (United Kingdom)GreekEspañol(Spanish Formal International)French (Fr)Polish (Poland)
Poland
Poland

Wyniki najnowszego badania PARP nt. przedsiębiorczości kobiet w Polsce wskazują, że nie ma przedsiębiorczości „kobiecej” i „męskiej”. Wszyscy właściciele małych i średnich przedsiębiorstw mają podobne nadzieje, oczekiwania i obawy. Pozostaje tylko jeden, za to bardzo istotny czynnik pogarszający pozycję kobiety prowadzącej firmę względem mężczyzny – to obciążenie obowiązkami opiekuńczymi wobec dzieci, szczególnie małych.

Thursday, 27 June 2013 10:50

" Własny biznes z work-life balance"

Nowatorski kierunek studiów podyplomowych na Uczelni Łazarskiego stworzony specjalnie dla kobiet


Nowość na rynku usług edukacyjnych – Centrum Kształcenia Podyplomowego Uczelni Łazarskiego razem z Akademią Kobiet Sukcesu zaprasza panie na jedyne tego typu w Polsce studia podyplomowe „Własny biznes z work-life balance". Studia realizowane są w ramach Akademii Liderek i trwają rok.

Google+ circles
Find us on Facebook
YouTube 100 Mirrors channel
follow us
Find us on Linkedin